Gdzie szukać depozytów bankowych?

Gdzie szukać depozytów bankowych?

Mar 16

Co to jest depozyt bankowy? Najlepiej zakomunikować, iż jest to inwestycja opierająca się na zawierzeniu obiektowi bankowemu konkretnej sumy finansowej, którą odzyskuje się po wskazanym czasie i na konkretnych warunkach, lecz definicja ta jest dość orientacyjna, tym szczególniej że istnieje parę typów owych depozytów, odróżniających się od siebie na wielu płaszczyznach.

Rodzaje lokat bankowych

Rodzaje lokat bankowych

Lis 12

Lokata bankowa jest depozytem terminowym. Zgodnie z zasadą działania depozytu wpłacamy do banku pewną sumę pieniędzy, na określony czas. Podczas jego trwania pieniądze znajdujące się w depozycie podlegają oprocentowaniu. W ten sposób bank wynagradza nas za użyczenie mu środków finansowych.

Jaki rodzaj depozytu wybrać do oszczędzania?

Jaki rodzaj depozytu wybrać do oszczędzania?

Maj 14

Depozyty bankowe rozróżniamy na dwa rodzaje, do których zaliczają się depozyty a’vista oraz depozyty terminowe. Tymi pierwszymi oznacza się pieniądz transakcyjny, który jest kompletowany na rachunku osobistym oraz pobocznym, nad którym właściciel ma bezwzględną kontrolę, i który znamionuje się niedużą stopą procentową.

Z czym wiąże się zaciągnięcie kredytu gotówkowego?

Z czym wiąże się zaciągnięcie kredytu gotówkowego?

Cze 17

Kredyt gotówkowy to gotówka przyznawana nam przez banki w formie pożyczki, którą po określonym w umowie terminie trzeba spłacić. Kredyty gotówkowe najczęściej spłaca się w formie rat przez pewien okres. Z banku pożyczamy gotówkę na różnorodne cele. Starać się możemy także o różne sumy, chociaż w tym przypadku bardzo dużo zależy od naszych możliwości finansowych, co zazwyczaj dokładnie jest analizowane przez bank. Analizowana jest więc wiarygodność kredytobiorcy. Bardzo wiele zależy m.in. od uzyskiwanych zarobków, jak również historii kredytowej.

Rodzaje doradców finansowych

Rodzaje doradców finansowych

Kwi 16

Doradztwo finansowe stało się w ostatnim czasie, bardzo popularną specjalizacją. W Polsce przybiera ono różne postacie. Doradcami finansowymi są natomiast pośrednicy finansowi. Są oni niezależnymi ekspertami, pełniącymi rolę przewodników pośród różnorodnych usług, ofert i promocji. Wielu ludzi mimo to, utożsamia doradztwo finansowe z dystrybucją lokat, kredytów i produktów inwestycyjnych. W rzeczywistości jednak nie musi tak być, doradcy tylko pomagają wybrać klientom najlepsze, według nich oferty.